Láska jako životní styl – zdvořilost

Zdvořilost – jednáme s druhým jako s přáteli. Buďte laskaví, neboť každý, koho potkáváte, svádí velikou bitvu. Filón Alexandrijský Hodnota vztahu Podle obecného mínění zdvořilost rovná se dobré vychování. Slovo zdvořilost má ovšem mnohem širší význam. Zdvořilý člověk je nejen dobře vychovaný, ale i upřímně přátelský. Ve světě vztahů nemůžeme…

Láska jako životní styl – odpuštění

Odpuštění – nezůstáváme v moci hněvu Odpuštění není náhodný čin. Je to trvalý postoj. Martin Luther King ml. Jsme nesmírně morální bytosti. Když nám někdo ublíží, cosi v našem nitru nám říká: To není správné. Ten, kdo to způsobil, za to musí zaplatit. Skutečné odpuštění je možné tam, kde působí…

Láska jako životní styl – trpělivost

Trpělivost – přijímání nedokonalosti druhých. Být trpělivý znamená umožnit druhým nebýt dokonalí. Slouží i ti, kdo pouze stojí a čekají – John Milton Vždycky mě zaráží zvláštní rys lidské povahy: Jdeme-li ke svému autu na parkoviště, rozčilují nás řidiči, kteří se řítí jízdními pruhy, jež musíme přecházet. To nemohou pár…
Ruce

Láska jako životní styl – laskavost

Laskavost znamená být pozorný vůči druhým a všímat si jejich potřeb. Je to vnímání hodnoty každého člověka, jehož potkáváme. Laskavost může být mnohem prostší a mnohem účinější, než si uvědomujeme. Většinou jednáme laskavě s těmi, kteří jsou k nám laskaví a nelaskavě s těmi, kdo k nám laskaví nejsou. Co…

Láska jako životní styl – úvod

Kniha Geryho Chapmana – Láska jako životní styl. Vydalo nakladatelství Návrat domů. Objednat si ji můžete na Gimelu. Autor v knize předkládá čtenáři své poznatky ze své praxe – sedm typických rysů pro milujícího člověka – Laskavost, trpělivost, odpuštění, pokora, zdvořilost, štědrost, poctivost. Jsou to návyky, které si osvojujeme, když…

Zřícenina hradu Prácheň

Nedaleko města Horažďovice se nalézá zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň. Dochovány jsou pouze zbytky věží, hradeb a bašt.Naše cesta vedla z parkoviště vesnice Velké Hydčice po zelené turistické značce, dále pak vesnicí kolem tábořiště a mezi řekou Otavou, skalami a kolejemi až pod vrchol kopce Prácheň. Po kratším výstupu na…

Proutěný koš

Dědeček žil se svým vnukem na usedlosti v horách. Každé ráno četl u kuchyňského stolu svou starou ohmatanou Bibli.   Jednoho dne se ho chlapec zeptal: „Dědo, zkouším číst Bibli jako ty, ale moc tomu nerozumím a to čemu rozumím, zapomenu hned, jak Bibli zase zavřu. Co z toho mám,…

Vždycky se může začít znovu – část třetí

Poznámky z knihy Vždycky se může začít znovu. Autor: David Torkington. Karmelitánské nakladatelství. Při modlitbách nás bude neustále něco vyrušovat – alespoň na tomto světě. Nesoustředěnost nepovažujte za znak toho, že se neumíme modlit. Pokud nás 100x během modlitby cosi vyrušilo a my jsme se opět vrátili k modlitbě, znamená…

Vždycky se může začít znovu – část druhá

Poznámky z knihy Vždycky se může začít znovu. Autor: David Torkington. Karmelitánské nakladatelství. Nevěřím příliš na okamžitou proměnu, alespoň ne v případě nápravy mravů u jedince s pochybným charakterem, ale vím, že láska dokáže člověka změnit mnohem účinněji než jakákoli jiná lidská zkušenost. Pokud je tato láska živena stejným duchem…