Prosba k Duchu svatému

Duchu svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.

Modlitba za bližní

Pomoz mi, pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností,i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední,když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval,když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal.Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých.Dej, abych uměl…

Ranní modlitba posledních optinských starců

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno,co mi přinese tento den. Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle; každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři. Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve…

Večerní modlitba

Klaním se ti, můj Bože, a děkuji ti za den, který se právě schyluje ke konci. Děkuji ti za svěžest rána, za jas poledne i za ticho večera. Děkuji ti za všechno krásné, co dnes potěšilo moje oči a srdce. Děkuji ti za všechno nové, co dnes obohatilo moji mysl.…

Apoštolské vyznání

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontský Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,…

Modlitba o ochranu rodiny

Pane Ježíši Kriste, prosím Tě o ochranu naší rodiny před nemocí, před vším zlem a neštěstím. Pokud byl kdokoliv z nás cílem kletby, čarování a zaříkávání, prohlašuji tyto kletby, kouzla a zaříkávání za zrušené a neplatné ve jménu Pána Ježíše Krista. Pokud proti nám byli posláni zlí duchové, posílám vás…

František z Assisi – učiň mě nástrojem pokoje

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje, kde je závist, ať přináším lásku, kde je urážka, ať přináším odpuštění, kde je nesvornost, ať přináším jednotu, kde je omyl, ať přináším pravdu, kde je pochybnost, ať přináším víru, kde je zoufalství, ať přináším naději, kde je temnota, ať přináším světlo, kde je…