Nezamýšlejte nic zlého

Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. (Za 8,17)Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,32) Místo souhlasného přikyvování naslouchejme Božímu Duchu s otázkou, jak na tom jsme ve vztahu ke…

Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu

Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste činili dodnes. (Joz 23,8) Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. (2K 3,5) Pokud něco doposud děláme, proč vyzývat, abychom to dělali? Izraelci přece získali zemi právě díky přimknutí se k Hospodinu. Ale…