Modlitba odevzdání se

Můj Bože, nevím, co mě potká dnes.Vím však, že se mi nepřihodí nic,co jsi již od věčnosti nevyhlédl a neurčil pro mé větší dobro.Jen toto mi stačí.Klaním se tvým věčným a neproniknutelným plánůma pro tvou lásku se všemu celým svým srdcem podřizuji.Nabízím ti v oběť celé své bytí ve spojení…