Hospodin tě chrání

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. (Ž 121,8) Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. (2Te 3,3) V přítomnosti Hospodinově bychom měli pobývat co nejvíce, být naplno věrni smlouvě. Rozpoznávejme, k čemu jsme povoláni, vděčně a trpělivě se koncentrujme na svou zázračně se ozřejmující duchovní cestu. Satan žárlí a závidí nám, démoni také ostražitě…

Nezamýšlejte nic zlého

Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. (Za 8,17)Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,32) Místo souhlasného přikyvování naslouchejme Božímu Duchu s otázkou, jak na tom jsme ve vztahu ke…

Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu

Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste činili dodnes. (Joz 23,8) Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. (2K 3,5) Pokud něco doposud děláme, proč vyzývat, abychom to dělali? Izraelci přece získali zemi právě díky přimknutí se k Hospodinu. Ale…

Proutěný koš

Dědeček žil se svým vnukem na usedlosti v horách. Každé ráno četl u kuchyňského stolu svou starou ohmatanou Bibli.   Jednoho dne se ho chlapec zeptal: „Dědo, zkouším číst Bibli jako ty, ale moc tomu nerozumím a to čemu rozumím, zapomenu hned, jak Bibli zase zavřu. Co z toho mám,…