Modlitba J. A. Komenského

Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli.Unavil jsem se hledáním východiska, ale kroměnebezpečí, strachu a nejistoty nic nenalézám. Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Toběa klekám u Tvých nohou, do vůle Tvé zcela se odevzdávám.Nalož se mnou pro Ježíše Krista jako s tím,kdo se do náruče Tvého milosrdenství pokládá.…

Modlitba odevzdání se

Můj Bože, nevím, co mě potká dnes.Vím však, že se mi nepřihodí nic,co jsi již od věčnosti nevyhlédl a neurčil pro mé větší dobro.Jen toto mi stačí.Klaním se tvým věčným a neproniknutelným plánůma pro tvou lásku se všemu celým svým srdcem podřizuji.Nabízím ti v oběť celé své bytí ve spojení…

Hospodin tě chrání

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. (Ž 121,8) Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. (2Te 3,3) V přítomnosti Hospodinově bychom měli pobývat co nejvíce, být naplno věrni smlouvě. Rozpoznávejme, k čemu jsme povoláni, vděčně a trpělivě se koncentrujme na svou zázračně se ozřejmující duchovní cestu. Satan žárlí a závidí nám, démoni také ostražitě…

Nezamýšlejte nic zlého

Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. (Za 8,17)Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,32) Místo souhlasného přikyvování naslouchejme Božímu Duchu s otázkou, jak na tom jsme ve vztahu ke…

Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu

Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste činili dodnes. (Joz 23,8) Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. (2K 3,5) Pokud něco doposud děláme, proč vyzývat, abychom to dělali? Izraelci přece získali zemi právě díky přimknutí se k Hospodinu. Ale…

Modlitba v čase koronavirové epidemie

Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili,všude na světě, kam se jen virus rozšířil.Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízkéi za ty, které o ně nemoc ještě připraví.Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky,dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní zdraví.Prosíme tě za moudrost…

Modlitba – popeleční středa

Dobrý Bože, dnes budu označen na čele křížkem z popela. Připomíná mi to, že jsem prach a v prach se obrátím.  Popel je znamení pokání a toho, že chci začít všechno dělat lépe než dosud. Popel ukazuje, že staré shořelo. Popelem se také dříve čistívalo nádobí. Při udělování popelce kněz…

Modlitba – na každý den

Neprosím o zázrak – Pane, nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mne umění malých kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit svůj čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru,…

Prosba k Duchu svatému

Duchu svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.

Modlitba za bližní

Pomoz mi, pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností,i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední,když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval,když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal.Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých.Dej, abych uměl…