Nesmíš to vzdát

Když nic se nedaří tak, jak by mělo, cesta je strmá, potem vlhne čelo, když není peněz, dluh se těžko platí, když musíš vzdychat, ač by ses chtěl smáti, když vše tě svírá, když ti není hej, oddechni si – však cestu nevzdávej! Život je zvláštní, všelijak se točí, jak mnohý…

Jak mnoho srdcí

Jak mnoho srdcí se před Pánem sklánís hlubokou pokorou, bez zdráhání.Málo však najdeš takových duší,pokorných před bratry, jak v bázni sluší. Snažší je klečeti před Bohem v tichunež umět odkládat hrdost a pýchu,snáze je hřích svůj před Boha nésti,nežli se se všemi bratřími snésti. Tys, Jezu, tichý byl i vůči…

Naděje ve tmě

Když pochybnosti se vtírají a já nevidím naději, když sílu ztrácím jít zas dál, a nevidím, že někdo by o mě stál. Tíha povinností všedních dní, zdá se, že mne snad rozdrtí. Slunce se ztrácí za temnou oponou a naděje jakoby měla červenou. Ztrácím se, ztrácím a padám do hlubin,…